วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หนังสือเรื่องความเป็นครูไทย-ความหมายและความสำคัญของครู
-วิชาชีพครู  องค์กรวิชาชีพครู
-ลักษณะขอลครูที่ดี
-การปลูกฝังความศรัทธาในอาชีพครู
-การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครู
-คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น