วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หนังสือเรื่องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นครู

หนังสือเล่มนี้เหมาะเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูและผู้อยู่ในวงการวิชาชีพครู จะได้ยึดถืเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนของครู นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นตลอดจนการรวบรวมแนวความคิด เคล็ดลับและวิธีการทำงานในหน้าที่ครูจนประสบความสำเร็จ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง แก่ผู้รักความก้าวหน้าทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น